Dnes objednáš a my jmenovky pošleme v ÚTERÝ 10.10.🤩

Free delivery Doprava v ČR ZDARMA

Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v dohodnutém množství a v kvalitě odpovídající normám a předpisům platným na území Slovenska.
 Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Záruční doba je 24 měsíců pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové zboží, dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží. V tomto případě začíná běžet nová záruční doba ode dne převzetí zboží. Záruka zaniká poškozením zboží neodborným používáním, neodbornou instalací, používáním zboží v nevhodných podmínkách, poškozením v důsledku živelné události.
 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávajících za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající neodpovídá za vady pokud kupující:
• způsobil vadu zboží sám
• kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl, resp. byl na vadu výslovně a jasně upozorněn a pokud byla pro vadu poskytnuta sleva z kupní ceny
• použití výrobku v rozporu s návodem k obsluze nebo charakterem výrobku, neodbornou instalací
• vady vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží způsobeného běžným používáním, nesprávným či nadměrným používáním
• vady byly způsobeny neodborným zásahem
• zboží se reklamuje po uplynutí záruční doby
• vady vznikly v důsledku živelné katastrofy
• vady byly způsobeny nesprávným nebo nadměrným používáním zboží
• vady vznikly nesprávným ošetřováním

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci na zboží si můžete uplatňovat:
•  reklamované zboží je nutné poslat, s následujícími náležitostmi reklamace.

adresa na zaslání jmenovek:

PUTMYNAME, s.r.o, Štedrá 31/D, 821 03 Bratislava, Slovakia

Reklamace musí obsahovat náležitosti:
• název reklamovaného výrobku
• důvod reklamace, konkrétní popis vady, popřípadě fotografii vady
• Pokud jste měli problém s jmenovkami na oblečení je nutné uvést následující odpovědi:

 1. Jaký typ - název pracího prášku používáte?;
 2. Používáte při praní aviváž? Pokud ano jaký typ - název?;
 3. Při jaké teplotě perete?;
 4. Při jakých otáčkách ždímáte prádlo?;
 5. Jaký jiný prostředek kromě pracího prášku používáte při praní?
  • přiložit reklamovaný výrobek
  • kopii dokladu o koupi
  • adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci a také IBAN v případě plnění náhrady za zboží.

Pokud reklamace nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti, reklamační oddělení se nebude moci touto reklamací zabývat a následně ji považujeme za bezpředmětnou, přičemž se zákazník sám zříká nároku na uplatnění náhrady za poškozené zboží.

Při uplatnění reklamace zkontaktuje kupujícího pracovník, který posoudí oprávněnost reklamace. O reklamaci rozhodne po řádném prověření ihned, ve složitých případech do 30 pracovních dnů od doručení reklamace.
Pokud nebyl dodržen postup aplikace jmenovek, není možné žádat o reklamaci produktů, neboť reklamace se automaticky považuje za neplatnou, protože nebyl dodržen správný postup aplikace jmenovek

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Předmětem této smlouvy je zhotovení věci na zakázku, od této smlouvy v souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. odstoupit nemůžete, protože dané zboží je následně vytvářeno jen pro Vaši spotřebu a daný produkt již po jeho zhotovení nelze nabízet dále k prodeji. Co v praxi znamená, že se nedá uplatnit při tomto online prodeji 14 denní doba vrácení zboží bez uvedení příčiny. Všechny naše produkty jsou zakázkovou výrobou (na míru)!

Menovky pre vsetkych

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné používání našeho webu a díky analýze dat neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více informací zde.

Vlastní nastavení cookies