Jmenovky budeme posílat již ve STŘEDU 26.6.:)

POZOR - bude plánovaná přestávka odesílání JMENOVEK kvůli stahování od 26.6.-15.7., děkujeme za pochopení

Free delivery Doprava v ČR ZDARMA

GDPR - ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu našeho webu, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našeho e-shopu cítili dobře.
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů v rámci EU).

 1. Kdo je SPRÁVCE osobních údajů
  Správcem osobních údajů na webu  www.putmyname.cz, Peter Kulich, Bartoškova 7, Bratislava, 83104, 21.3.1979, IČO: 50449117, DIČ: 2120366974 , info@putmyname.cz.
  Spoločnosť je zapísaná OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka: 113566/B.

  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybráním případných dalších zpracovatelů, kteří mi se zpracováváním budou pomáhat.
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE
    Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@putmyname.cz

 3. PROHLÁŠENÍ
  Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zvláště zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  • Budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • Plním podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 4. OBLAST osobních údajů a ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
    Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, číslo účtu, popř. telefon bezpodmínečně potřebuji k plnění smlouvy (dodání zboží).

  Vedení účetnictví
  Pokud jste zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) bezpodmínečně potřebujeme, abychom Vám vyhověli v zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

  Marketing - zasílání informačních e-mailů
  Vaše osobní údaje (e-mail, popřípadě jméno), na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních nabídek. Pokud jste mým zákazníkem, jednám tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste našim zákazníkům, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Souhlas nám vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu e-mail, případně jméno.
  V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

  Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu posílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

  Fotografická dokumentace, reference
  pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
    Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 5. Cookies
    Při procházení našich webových stránek zaznamenává vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies je využíváno pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
  Naši webovou stránku procházíte v režimu, který umožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 6. ZAJIŠTĚNÍ a OCHRANA osobních údajů
   Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, a tedy:
  • zabezpečený přístup do mého počítače (zabezpečené heslem).
  • zabezpečený přístup do mého telefonu (zabezpečené heslem).
  • zabezpečený přístup do mých e-mailových schránek (zabezpečené uživatelským jménem a heslem).
  • zabezpečený přístup do aplikací na emailovou rozesílku (zabezpečené jménem a heslem).
  • zabezpečený přístup do fakturačních systémů (zabezpečené jménem a heslem).
  • Šifrování komunikací na mém webu (platný certifikát https).
  • Pravidelnou aktualizací softwaru.
  • Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečené uzamykatelnými dveřmi).
   Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. POSKYTNUTÍ osobních údajů třetím osobám
    K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
  Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

  Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být: ...
   Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při fungování aplikací potřebných k fungování webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup jen z důvodu plnění zákonných povinností.
  Ujišťuji vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
  Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.
   Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jak na sebe tak aktuálních spolupracovníků.
   Vaše údaje nebudu poskytovat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 8. VAŠE PRÁVA v souvislosti s ochranou osobních údajů
   V souvislosti s ochranou osobních údajů máte množství práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@putmyname.cz
  • Máte právo na informace, které je plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo pokládáte své osobní údaje za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracovávám nezákonně, ale nechcete všechna data .Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Např. Odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních nabídek.)
  • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu v strojové čitelné podobě. V tomto případě potřebuji alespoň 20 dní.
  • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.

  V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

  STÍŽNOST u Úřadu pro ochranu osobních údajů:
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních nabídek, E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, pokud jste můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
  Pokud zákazníkům ještě nejste, posílám vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

 9. DŮVĚRNOST
    Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.
  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

Menovky pre vsetkych

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné používání našeho webu a díky analýze dat neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více informací zde.

Vlastní nastavení cookies