Jmenovky budeme posílat již ve STŘEDU 26.6.:)

POZOR - bude plánovaná přestávka odesílání JMENOVEK kvůli stahování od 26.6.-15.7., děkujeme za pochopení

Free delivery Doprava v ČR ZDARMA

Výherci a pravidla soutěží

Naši výherci v soutěžích:

r. 2019:

 

G R A T U L U J E M E!
 
Pravidla soutěží:
uváděných společ. MYNAME s.r.o, případně pokud parcipujeme v soutěžích u nějakého zadávajícího:
Výhercem v našich soutěžích gratulujeme a možnost vyčerpání si výhry je vždy 1 měsíc od zveřejnění výsledků.
Výherce kontaktuje buď naše firma písemnou formou = elektronicky nebo výherce může elektronicky nás kontaktovat: info@putmyname.cz. Buď námi nebo v participaci jiného zadavatele. Po uplynutí doby 1 měsíce a nepoužití si nároku na výhru, výherce se automaticky vzdává svého nároku na výhru a následně výhra se stává nevymahatelným.
Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, není jí organizovaná ani podporována. Informace o účastnících soutěže nejsou poskytovány společnosti Facebook, ale společnosti MyName, s.r.o na sociální síti Facebook. Informace získané od účastníků soutěže budou použity výhradně pro účely dané soutěže. Za obsah soutěže není odpovědná společnost Facebook, ale výhradně její pořadatel.
Pořadatelem soutěže je: MY NAME s.r.o., Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 50449117, DIČ: 21203669742.
Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže ").
Podmínky účasti v Soutěži jsou následující:
1.Súťažiaci se zapojí do Soutěže, pokud v době konání Soutěže přidá k příspěvku ( "post") pořadatele na Facebook profilu svůj komentář v souvislosti se zadáním.
2.Účasť v Soutěži není podmíněna nákupem jakýchkoli výrobků nabízených k prodeji společností MyName s.r.o ani jiným zadavatelem jménem společnosti.
3.Súťažiaci se mohou do Soutěže zapojit i opakovaně po dobu trvání Soutěže, avšak výhercem se Soutěžící může stát pouze jednou;
4.Zo Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci. Ze soutěže nejsou vyloučeni rodinní příslušníci zaměstnanců (manžel / manželka, děti, rodiče a sourozenci).
Vyhodnocení Soutěže a výhry:
Posouzení splnění všech podmínek účasti v Soutěži je při každém Soutěžícím výhradně v kompetenci Pořadatele. Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, jehož určí Pořadatel, a který splní všechny podmínky účasti v soutěži. Výběr výherců proběhne bez přítomnosti veřejnosti.
Výhra bude výhercům zaslána prostřednictvím Slov. pošty, doručením na adresu určenou Výhercem a oznámenou Pořadateli. Za správnost a aktuálnost údajů potřebných pro doručení Výhry odpovídá Výherce. Pořadatel neodpovídá za krádež, ztrátu, poškození Výhry, její nedoručení nebo prodlení s doručením. vyloučení Soutěžícího.
Pořadatel si vyhrazuje právo do Soutěže nezařadit Soutěžícího, jehož komentář bude obsahovat hrubě urážlivé vyjádření nebo bude obsah jeho komentáře v rozporu s dobrými mravy.

Menovky pre vsetkych

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné používání našeho webu a díky analýze dat neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více informací zde.

Vlastní nastavení cookies